Ekoenergia - jak być przyjaznym dla środowiska?

14 grudnia 2011, 14:00

Segregacja śmieci: szkło

To już trzeci wpis, w którym wyjaśniam, jak należy segregować śmieci i które rodzaje odpadów nadają się do wyrzucenia do oznaczonych odpowiednimi kolorami pojemników. Dziś będzie o tym, jakie rodzaje szkła można poddawać recyklingowi i wyrzucać do pojemników na odpadki szklane.

Szkło wydaje się być materiałem jednorodnym, ale jest mnóstwo rodzajów szkła -- opakowaniowe, płaski, a także wiele rodzajów specjalnego szkła o parametrach dostosowanych do rodzaju wykorzystania.

recycle bin
Zielone pojemniki na odpady szklane mają często okrągłe otwory, aby utrudnić wrzucanie tych odpadów, których tu wrzucać nie należy. Foto: mouton.rebelle (licencja CC).

6 grudnia 2011, 06:00

Segregacja śmieci: plastik

Pisząc o segregacji śmieci poprzednio wspominałem o tym, jak należy segregować papier i które rodzaje papieru nadają się do wyrzucenia do pojemników na papier.

W drugim wpisie z tego cyklu chciałbym napisać o tym, jakiego rodzaju odpady można wrzucać do pojemników na plastik. Innymi słowy -- jakiego rodzaju plastik możemy poddać przetworzeniu (recyklingowi), a jaki należy wyrzucić z normalnymi odpadami.

Yellow Recycling Bin
W Polsce do żółtych pojemników wrzucamy wyłącznie plastik. Tu, jak widać, kolor żółty oznacza pojemnik na odpady plastikowe i metalowe. Foto: banlon1964 (licencja CC).